Oferim la informació i assessorament necessaris perquè cada dona/parella pugui determinar de manera meditada i individualitzada les preferències del seu part i el naixement del seu fill, mitjançant un pla de part.
El pla de part és una manifestació de voluntats escrita, l’exercici de dret de qualsevol usuari a decidir lliurement, a consentir o no consentir sobre les intervencions mèdiques que se li proposin. És, per tant, una manifestació jurídica vàlida, basada en la Llei general de sanitat i la Llei bàsica reguladora de drets i deures en matèria d’informació i documentació clínica que els assistents al part han de respectar.

“Sigueu els protagonistes del naixement del vostre fill
de manera plena i conscient”