A França, la llevadora és sage femme, dona sàvia.
A Dinamarca jordermoder, mare terra
Entre els jueus que parlen jioddish, vartsfroy, dona que espera.
A Hawai, pale keiki, protectora de l’infant.

L’aprenenta de llevadora. Karen Cushman