Llevador

Em porta a Catalunya la inquietud per formar-me en l’atenció integral i respectuosa en un període vital tan important com és la gestació i el naixement d’un fill. Aquesta mateixa inquietud m’ha fet que enriquís la formació oficial amb l’acompanyament i assistència als parts a casa. Actualment compatibilitzo aquesta tasca amb l’assitència a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Estic format amb haptonomia en la gestació i faig acompanyament a través d’aquesta eina meravellosa, format també en teràpia neural, aportant aquestes eines d’acompanyament a l’equip.